چِنُ وِن
 
قالب وبلاگ
لینک های مفید

تاریخ انتشار : ۳۱ مرداد ۱۳۹۳
داراب آنلاین
جلیل سلمان - کتاب "ریاض السیاحه" اثر نفیس "مولانا حاج شیخ میرزا زین العابدین شیروانی مست علی شاه" عارف بزرگ قرن یازدهم و دوازدهم است که توسط "حسین بدرالدین" و با مقدمه و تصحیح مرحوم "آقای حامد ربانی" در سال 1339 توسط انتشارات سعدی در تهران انتشار یافته است.
در این کتاب ذکر احوالات ملک "داراب جرد" نیز به قلمی زیبا، طبعی دلنشین و لفظی دلنواز آمده است که تقدیم علاقمندان به تاریخ و ادب شهرمان داراب می شود.
در شرح و توصیف شهر داراب ، "مولانا حاج شیخ زین العابدین شیروانی" چنین آورده است :
«قصبه ایست دلنشین و شهریست نزهت قرین، محتویست به قرای دلگشا و دهات خرم پیرا، مشتملست بر مرغزارهای خوش و چمنهای دلکش شیما، هنگام بهار رشک گلستان مصر و قندهار است .شهر قدیم آنجا داراب اکبر بشکل تدبیر در دشت بنهاده اکنون آن شهر خراب و ویران افتاده است.شهر جدید قرب کوه واقع، طرف شمالش فی الجمله مسدود و سایر جوانبش واسع است.
آبش فراوان و غله اش ارزان، هوایش فرح انگیز و خاکش بهجت آمیز است. فواکه گرمسیری آن ممتاز و خرمایش بامتیاز است. فی الواقع آنجا را بهتر از اکثر بلاد فارس توان گفت. مردمش شیعه مذهب و گروهی خوش مشربند. ارباب حال و اصحاب کمال از آنجا بسیار برخاسته و به زیور محامد ذات و محاسن صفات آراسته اند. بسبب لطافت آب و هوا اهل آن دیار خالی او]از[ ذوق نباشند.
مقال در بیان بعضی از معارف آن دیار بطریق اجمال:
]حاکم داراب جرد [ :
-حاکمش "میراز محمد بن میرزا هادی"، جوانی است خوش نهاد و نیک اعتقاد به حلاوت گفتار و ملاحت رفتار موصوف و به طهارت ذات و محامد صفات معروفست.
وی از اولاد" میر غیاث الدین دشتکی" است.
]عالمان داراب جرد [:
-مولانا محمد نصیر :
فاضل گرانمایه و عالم بلند پایه بود و بمحامد ذات و محاسن صفات کوی مسابقت از همگنان می ربود در بدو حال تحصیل کمالات در دارالملک اصفهان نموده آنگاه طریق مسافرت عراقین پیموده با زمره علماء و فضلای عصر صحبت کرده آخرالامر دست طلب گریبان گیر او شده به خدمت سلطان العارفین مولانا حسین علی شاه قدس سره رسیده و از یمن همت آن حضرت به درجه عالی فایض گردیده با جمعی از مشایخ سلسله علیه صحبت داشته آخر الامر رایت مراجعت بوطن مالوف برافراشت و هم در آن دیار وفات یافت.رحمه الله علیه.
-میراز محمد علی بن میرزا اسحاق :
وی شیخ الاسلام آن دیار است.در کمالات نفسانی و فضائل انسانی سر دفتر اهل روزگار است.با زمره علماء و عرفاء صحبت نموده و چندی طریق عشق و عاشقی پیموده. طبعش بر فنون نظم قادر و بر انواع سخن ماهر است.این چند بیت از اوست:
بیت:
می خواست آسمان پی قتلم بهانه ای
                                                در دل نهاد مهر جوانان مهوشم
خوش بودی آتش غم او گر نمی زدی
                                               سیل سرشک هر نفس آبی به آتشم
دانم که عشق او کشدم این عجب که باز
                                           دل می کشد به الفت آن شوخ دلکشم
 
و له ایضاً :
ترسم از بس جان دهند اندر ره جانان من
                                                    چون بمن نوبت رسد رحم آورد بر جان من
شرمسار از روی مرغانم که در آن گلستان
                                                       آشیانی را نهشت آه شرر افشان من »
 
***
منبع:
کتاب ریاض السیاحه-مولانا حاج شیخ میرزا زین العابدین شیروانی مست علی شاه-سال 1339-بدرالدین، حسین-انتشارات سعدی-تهران-صفحات 855 و 856
 

[ یکشنبه نهم شهریور 1393 ] [ 16:5 ] [ جلیل سلمان ]
تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۳۹۳
داراب آنلاین

جلیل سلمان - «سام میراز» فرزند دوم شاه اسمعیل صفوی، بنیان گزار سلسله صفوی و برادر کوچکتر شاه طهماسب اول است.
«خواند میر» مولف «حبیب السیر» که از معاصران اوست تولدش را روز سه شنبه مطابق با بیست و یکم شعبان سنه 923 هـ. در شهر تبریز دانسته است و با این حساب هنگامیکه  شاه اسمعیل فوت می نماید وی حدود 7 سال سن داشته است.
شاه اسمعیل فرزندانش را از کودکی تحت تعلیم قرار داد تا اداره مملکت داری را بیاموزند بنابراین تهماسب میراز را در دو سالگی به سال 921 هـ. بعنوان میرزایی هرات (به نیابت سلطنت) به هرات فرستاد و امیر خان موصلوی ترکمان را به عنوان سرپرست با او همراهی کرد.
و در سال 927 هـ. تهماسب میرزا را به قزوین خواست و «سام میراز» را به سرپرستی دورمیش خان روانه هرات نمود  و «سام میراز» از اوان کودکی با مهمات دیوانی آشنا شد.
شاه اسمعیل صفوی تنی چند از مشاهیر خطاطان و نویسندگان و شعرا  و نقاشان هنرمند را به تربیت و پرورش آنان برگزید.شاه تهماسب و «سام میراز» بر اثر تربیتی که یافته بودند هر دو به نویسندگی تعلق خاطر داشتند به نحوی که شاه تهماسب تذکره سی ساله سلطنتش را نوشت و «سام میراز»، «تحفه سامی» را تالیف کرد.
«تحفه سامی» شرح حال برخی از گویندگان و سرایندگان فارسی در نیمه اول قرن دهم هجری است که آئینه تمام نمای دوران «سام میراز صفوی»  می باشد که تصحیح و مقدمه آن توسط« رکن الدین همایون فرخ» در سال 1384 به انجام رسیده است.
«تحفه سامی» به سند و مدرک نشان میدهد که در طی مدت پنجاه سال، هفتصد و اندی شاعر در سراسر ایران تا آنجا که «سام میراز» دسترسی داشته است وجود داشته اند که در این میان دو تن از شاعران دیار «داراب جرد»]دارابگرد[ نیز در میان آنان بچشم می خورند.
 
 351-«مولانا پناهی»: از «داراب جرد» است و از اغنیای آنجاست آخر بواسطه شومی حال(مال) ریاضت بسیار کشیده پایمال حوادث شد از آن ولایت شاعری بهتر از او پیدا نشده است.
این مطلع از اوست:
یارب بسوز سینه رندان که آه ما
                                                              جایی رسان که پاک بسوزد گناه ما
 
353-«مولانا رضایی»: از مردم «داراب جرد» است و مردی خوش طبیعت، دیوان غزل بهمرسانیده .
این مطلع از اوست:
دل پیش یار از همه کس بیش میرود
                                                              هر کس بقدر همت خود پیش میرود
 
منبع: کتاب تحفه سامی-تالیف سام میراز صفوی923-983 ق-تصحیح و تحشیه رکن الدین همایون فرخ-انتشارات اساطیر-سال 1384-صحیفه پنجم- صفحات 248 و 249

[ یکشنبه نهم شهریور 1393 ] [ 16:5 ] [ جلیل سلمان ]
تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱۳۹۳

داراب آنلاین

 جلیل سلمان - سال های زیادی از ایجاد فازهای شمالی شهر داراب می گذرد اما ساکنان این مناطق همچنان با کمبودهای بسیاری مواجه هستند که توجه به این نیازها و تلاش جهت رفع آنها علاوه بر رفاه مردم موجب کاهش ترافیک بافت قدیمی و جنوبی شهر داراب خواهد شد.

یک از سه-رفاه عمومی یک رسالت است

تقویت امکانات و افزایش خدمات لحاظ شده در حوزه مدیریت شهری بعنوان یکی از رسالت ها و وظایف مدیران شهری بخوبی توسط آحاد مختلف جامعه درک و بنحو شایسته ای مورد تقدیر و استفاده عموم قرار خواهد گرفت تا آنجا که واژه رفاه عمومی آرام آرام شکلی واقعی بخود گرفته و رضایتمندی مردم را در پی خواهد داشت.

با افزایش امکانات و خدمات عمومی بروز توانمندی مدیریت شهری آنچنان خودنمایی می نماید که حتی با گذشت زمان و تغییرات چندین باره در سطوح مختلف مدیریتی مردم فهیم و قدردان نام این خدمتگزاران را فراموش ننموده و نام آنان و شرح تلاشهایشان همچون صفحه ای طلایی در دفتر ذهن مردم باقی خواهد ماند.

بنابراین برای خدمت رسانی به مردم باید نقاط ضعف و قوت موجود را شناسایی و در سایه برنامه ریزی صحیح گام های بعدی را مطابق با نیازهای جاری جامعه برداشت تا ضمن به روز آوری حرکت های انجام شده تحقق برنامه ها و اهداف مد نظر نیز تسهیل شود.

 طرح موضوعاتی همچون احداث درمانگاه به همراه داروخانه، ایجاد پارک های محله ای، ایجاد فضای سبز منسجم، پیگیری تسریع آسفالت کوچه ها، احداث ورزشگاه و مواردی از این دست در شهرکهای جدید التاسیسی نظیر فاز می تواند مردم را بیش از پیش دلگرم نموده تا بواسطه وجود امکانات شهری سهم مشارکتی خود را جهت تسریع و تسهیل امور زیربنایی شهرستان افزایش دهند.

"رفاه عمومی یک رسالت است" آنگاه از حالت شعار خارج و تبدیل به میوه ای شیرین خواهد شد که بتوان آنرا به شکلی عملی به مردم اثبات نمود و در این راه استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان امر می تواند تحقق این شعار زیبا و کارآمد را میسر و ممکن سازد.

رفاه عمومی رسالتی است که همه دستگاهها و مبانی ذیربط را متعهد به انجام وظایف و تعهدات خود در قبال مردم نموده و بعنوان اصلی ترین نیاز جامعه آرامش عمومی را نیز رقم خواهد زد.

دو از سه-گِره کور

بدون تردید تثبیت عواملی که بتواند آرامش عمومی را رقم زند زمینه ای برای نظم عمومی و سپس تمکین به قانون خواهد بود.هنگامیکه عملی غیر قانونی به صورت عرف تغییر شکل داده و به رسمی مرسوم در نگاه عمومی جلوه می نماید قدرت و تأثیرگذاری قانون به همان اندازه رنگ باخته و تا جائی پیش خواهد رفت که قانون جای خود را به قانون شکنی خواهد داد آنگاه مرزهای بین این دو قابل تفکیک نخواهد بود.

از زمان پرداختن به معضل حضور کامیونهای سنگین در سطح شهر علی الخصوص بخش فاز مدت زمان زیادی می گذرد و در این راستا مقالات متعددی تهیه و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است اما متاسفانه علاوه بر اینکه تا کنون هیچ اقدام عملی و تاثیرگذاری از طرف مسئولین مرتبط در این حوزه انجام نشده است بلکه روز به روز شاهد حضور بیشتر آنها در نقاط مختلف فاز هستیم.

رها نمودن کفی تریلرها، انجام تعمیرات روزانه، نشت روغن و ایجاد آلودگی های زیست محیطی، آلودگی های فراوان صوتی، برهم زدن نظم و آرامش عمومی مردم و ضایع نمودن حقوق مسلم شهروندان، ایجاد ترافیک در کوچه های کم عرض، افزایش امکان بروز حادثه برای عابران و ساکنان کوچه ها و دهها موارد دیگر از جمله موضوعاتی هستند که می بایست بطور جدی در دستور کار مسئولین قرار گرفته تا با اِعمال صحیح قانون، قانون گریزان و قانون شکنان را به این مساله آگاه نمایند که سلب آرامش از مردم جرم بوده و قانون فصل الخطابی همیشگی است که باید به آن احترام گذاشت.

هر چند که عدم اِعمال قانون تا امروز نشان از عدم تصمیم گیری جدی مسئولین مرتبط با این حوزه می باشد اما مردم شریف این مناطق متوقعند آرامشی را که حق قانونی آنان است به درستی لمس نمایند.

در این راستا امیدواریم مسئولین شهرستان ضمن بازدید از مناطق و بخشهای مختلف فاز خود شاهدی بر این موضوع باشند تا بتوان در سایه برنامه ریزی و برخورد جدی آرامشِ طوفان زده مردم را به آرامشی پایدار و برحق تبدیل و تثبیت نمود.

سه از سه- آبِ گِل آلود

اصولاً یکی از دلایل افزایش بی دلیل قیمتها به عدم نظارت کافی و یا ناکارآمدی بازرسیهای انجام شده توسط مسئولین امر باز می گردد که در پی آن نارضایتی مردم را نیز بهمراه خواهد داشت.بنابراین هرگاه بازوهای نظارتی موجود ضعیف و یا دارای عملکردی نامناسب باشند قطع به یقین واژه " گرانی " خواه و ناخواه اتفاق خواهد افتاد.

از اینرو کاهش بازرسی و نظارت دستگاههای ذیربط و کمرنگ شدن حضور ناظران و بازرسان سازمانهای نظارتی فضایی را بوجود می آورد تا برخی از فروشندگان سودجو به طمع کسب سود بیشتر قیمتها را شخصاً تعیین نمایند که در این بین نرخ قیمتها نیز بطور طبیعی روندی رو به رشد و صعودی خواهد داشت.

متاسفانه یکی از مناطقی که دارای حاشیه های فراوانی در این خصوص می باشد منطقه ی فاز است که جدای از الحاق و یا عدم الحاق آن به حوزه شهری!!! گرانیهای بی دلیل و تعیین قیمتها بر اساس معیارهای غیر واقعی و مصوبه های خودخواهانه برخی از فروشندگان مردم را بشدت اذیت می نماید.

طرح این مبحث که بطور واقعی و مرسوم فروشندگان کالاها تا چه میزان اجازه افزایش قیمت داشته و تا چه حد مستحق تعیین میزان سود کالاهای خویش می باشند موضوعی است که تا امروز بطور لاینحل باقیمانده و مردم بعنوان رکن اساسی و اصلی جامعه ناگزیر هستند افزایش بی دلیل و بی رویه قیمتها توسط برخی از فروشندگان سودجو را تحمل نموده و تاوان آن را بطور چند برابر بپردازند.

بیان دلایلی همچون میزان ضریب فاصله از مرکز شهر، هزینه جابجایی و حمل و نقل کالاها، افزایش قیمت حامل های انرژی، هزینه تخلیه کالاها، هزینه عدم فروش بموقع کالاها، زیانهای ناشی از تاریخدار بودن کالاها بخصوص در بخش لبنیات، خرید از واسطه ها، "خریدِ گران، فروشِ گرانتر" و مواردی از این دست توسط فروشندگان موضوعی تازه نبوده و در سایه این آشفتگی آب گل آلودی وجود دارد که هر کس ماهی خود را به شیوه خویش صید می نماید.

لذا می طلبد تا مسئولین مرتبط با حوزه های نظارت ضمن انجام بازرسی های مکرر، توأمان و هدفمند نسبت به شناسایی و برخورد قاطع با فروشندگانی که قیمت کالاها را مطابق با مصوبه های شخصی خویش و مغایر با قوانین جاری تعیین و تنظیم می نمایند اقدام نموده تا مردم این بخش نیز اندکی در سایه آرامش قرار گرفته و شاهد تلاطم و عدم تعادل در قیمت کالاها نباشند.

[ یکشنبه نهم شهریور 1393 ] [ 16:4 ] [ جلیل سلمان ]
تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱۳۹۳
داراب آنلاین

جلیل سلمان - انجمن مسکوکات آمریکا ( ANS ) یکی از بزرگترین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در شهر نیویورک است که دارای زیر مجموعه های بسیار متنوعی از آثار تاریخی و فرهنگی کشورهای مختلف جهان می باشد .
از جمله بخش های بسیار قابل توجه موجود در آن، موزه سکه شناسی می باشد که دارای سکه های ارزشمندی از دوران مختلف تاریخی است.
در میان سکه های موزه مورد نظر تعداد 36 عدد سکه ضرب شده در دارابگرد می باشد که مطابق شناسنامه های منتشر شده 35 عدد از سکه ها، درهم و  از جنس نقره و یک عدد از آنها نیز دیناری  از جنس طلا می باشد.

این دینار طلا با وزن 3.924 متعلق به دوران سلاجقه بزرگ (محمودII) است که پشت و روی آن مزین به  طرح "لا اله الا الله" و "محمد رسول الله"  بوده و  متعلق به آلبوم 1688 این موسسه می باشد.
این انجمن دارای سه بیس (Base) اصلی کتابخانه، مجموعه های هنری و بخش مستندات است که در این میان مجلات مرتبط با سکه شناسی آن نیز قابل توجه می باشد.

 


برچسب‌ها: داراب, فارس, دینار, طلا
[ یکشنبه نهم شهریور 1393 ] [ 16:4 ] [ جلیل سلمان ]

تاریخ انتشار : ۸ فروردين ۱۳۹۳
داراب آنلاین

جلیل سلمان - یکی از مناطق بسیار معروف و گرانقیمت آمریکا بخش Los Feliz در قلب لوس آنجلس می باشد که پارک اسب دوانی آن بسیار شناخته شده است.آنجا محل پرورش اسبچه های خزر است.
 
از این گونه اسب، تنها 750 راس در جهان باقیمانده و گونه آن در معرض خطر انقراض قرار دارد.از 300 راس اسب موجود در ایالات متحده آمریکا 6 راس آن در همین پارک و در مرکز لوس آنجلس وجود دارند.
 
داستان یافتن این گونه منحصربفرد از اسبهای اصیل ایرانی را باید منتسب به شخصی به نام لوئیز فیروز دانست که در ایران او را به نام بانوی اسب ایران می شناسند که پس از مشاهده نقش های حجاری شده تخت جمشید و دارابگرد گونه نادر این اسب را در کناره های خزر شناسایی نمود و با مطابقت مشخصات موجود در آنها با اسبهای اساطیری ایران باستان نام آنرا " اسبچه خزر" قرار داد.
 
در سال 2003 میلادی مقاله ای از Gene Gilbert در نشریه انجمن بهبود شرایط بخش Los Feliz  منتشر شده است که در آن به بررسی اسبچه خزر، این گنج نادر و باستانی پرداخته است.

اسبی کوچک با پاهای تقریباً باریک و چهره ای خاص که پادشاهان پارس از این اسب برای سواری و کشیدن ارابه های خود استفاده می کردند.
 
این اسب حدود 5000 تا 6000 سال قدمت تاریخی دارد و در مقاله یاد شده پس از ذکر نام کتیبه سنگی تخت جمشید به وضوح به نام کتیبه سنگی دارابگرد(نقش شاپور) بعنوان یکی از مکانهای تاریخی و تحقیقاتی مرتبط با اسبچه خزر نیز اشاره شده است.
 
لوئیز فیروز (به انگلیسی: Louise Firouz) با نام اصلی لوئیز لیلین (به انگلیسی: Louise Laylin) (زاده ۱۹۳۷ در ویرجینیا - درگذشته ۲۵ مه ۲۰۰۸ گنبد کاووس) بانوی آمریکایی‌الاصل بود که به مدت بیش از ۴ دهه به همراه همسرش نرسی فیروز به پرورش اسب در ایران پرداخت.از وی به عنوان کاشف اسبچه خزر نام برده می‌شود.او ملقب به بانوی اسب ایران است.
 
خانم لوئیس فیروز کاشف اسبچه خزر در سال ۱۳۳۶ با یکی از شاهزادگان ایرانی به نام نرسی فیروز ازدواج و به همراه او به ایران سفر کرد.وی با کمک همسر خود و با توجه به علاقه ای که به اسب و سواری داشت مرکزی را به نام نوروزآباد در تهران جهت سواری فرزندانش تاسیس کرد.این خانم آمریکایی الاصل فارغ التحصیل رشته دامپروری از دانشگاه کرنل همواره به دنبال اسبی کوچک اندام بود که برای سواری کودکان مناسب باشد.
 
سرانجام در بهار سال ١٣۴۴ خورشیدی (١٩۶۵ میلادی) با پشتکار فراوان به طور کاملاً تصادفی در ناحیه ای نزدیک آمل متوجه اسب کوچکی شد که در حال کشیدن یک گاری بود.
 
ایشان به واسطه داشتن تحصیلات در علوم دامی و آشنایی با انواع نژادهای اسب به سرعت به ویژگی‌های منحصر به فرد و ارزش‌های خاص این نژاد پی برد و براساس مطالعات و تحقیقات خود در طی مدت کوتاهی جوامع بین‌المللی پرورش اسب را مجاب به قبول این نوع اسب کوچک ایرانی به عنوان نژادی منحصر به فرد نمود.
 
او با تلاش فراوان موفق به معرفی نژادی شد که قدمتی هزاران ساله داشت. او توانست اسبی را مجدداً به دنیا معرفی کند که دارای ارزش فراوانی بود.اسب منحصر به فردی که به مینیاتور اسب عرب شباهت دارد و او آن را اسبچه خزر نامید.او موفق به کشفی شد که بزرگترین کشف یک گونه جدید اسب در قرن بیستم بود.
 
خانم لوئیز فیروز پس از نیم قرن زندگی در ایران در بامداد روز یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۸۷، در سن ۷۵ سالگى براثر بيماری ريوی و كبدی در بیمارستان برزویه گنبد کاووس دارفانی را وداع گفت و با احترام خاص در مزرعه اش که ذکر شد به خاک سپرده شد.
 
اما نکته فراموش شده و بسیار حائز اهمیت در این مقاله این است که قطعاً در شهرستان داراب نیز نژاد اصیل این اسب وجود دارد و می طلبد تا همشهریان عزیز و گرانقدر با مشاهده تصویر اسب های موجود در مقاله منتشر شده نسبت به شناسایی این اسب بی همتا در داراب اقدام نمایند تا نسبت به اطلاع رسانی آن اقدام شود.

 

 


برچسب‌ها: داراب, فارس, اسبچه, دارابگرد
[ یکشنبه نهم شهریور 1393 ] [ 16:2 ] [ جلیل سلمان ]

تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱۳۹۲
داراب آنلاین
این سری از کشفیات، سکه هایی هستند که در "دژ دارابگرد" کشف شده اند و تصویر آنها در موزه بریتانیا قابل دسترسی هستند.

 


برچسب‌ها: داراب, فارس, سکه, اشتاین
[ یکشنبه نهم شهریور 1393 ] [ 15:58 ] [ جلیل سلمان ]
جلیل سلمان
تاریخ انتشار : ۲۱ دي ۱۳۹۲
به گزارش داراب آنلاین، علاقمندان به تاریخ حتماً با نام " سر مارک آورل اشتاین(استین)Sir Marc Aurel Stein " آشنا هستند و تا حدودی وی را می شناسند.
سر مارک آورل اشتاین- استین(۱۸۶۲-۱۹۴۳) باستانشناسی مجارستانی بود که بعدها تبعه انگلستان شد و او را بیشتر به خاطر کاوشهایش در آسیای میانه می شناسند.استین، کاوشهای بسیار زیادی را با سرمایه گذاری دولت انگلستان در سراسر جهان برای آن کشور انجام داده است.
وی برای اولین بار اقدام به حفاری در دارابگرد نمود و برخی از نقاط باستانی را مورد بررسی قرار داد که از حیث کاوشهای باستان شناسی بسیار مهم می باشند.
نتیجه کاوشهای اشتاین(استین) در ایران، چه در دوره پیش از اسلام و چه در دوره بعد از آن، با اینکه با حمایت دولت وقت ایران بوده، تقریباً بلا استثتا به آمریکا بعنوان سرمایه گذار اصلی کاوشهای او و پس از آن به موزه بریتانیا بخش خاور میانه منتقل شده، و ایران در آن زمان اگر سهمی برده بسیار ناچیز بوده است.
آنچه در این بین از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است تصویر برخی از سفالهای یافت شده توسط وی در مناطقی همچون تل ریگی(خسویه)، تل اسکو(بریسکان) و تل سیاه(مادوان) است.
از لحاظ باستان شناسی و تاریخی برخی از این سفالها منقش به تصاویر نماد بسیار معروف نشان آریایی صلیب شکسته یا گردونه ی خورشید یا همان گردونه مهر است که بر روی برخی از این سفالها در شکل واقعی خود با زمینه سفید رنگ به چشم می خورد که متاسفانه همه این سفالها همچون اشیاء دیگر کشف شده توسط وی شامل استخوان های حیوانات، مهره ها و سکه ها از کشور خارج شده اند و اکنون فقط لیست بسیار طولانی از کشفیات وی در موزه بریتانیا در دسترس است که تصویر بیشتر این آثار نیز موجود نمی باشد.
با مقایسه تصاویر موجود بر روی این دو تکه سفال با سفالهای کشف شده در مناطقی همچون شوش، تپه سیلک کاشان، تل باکون فارس و انطباق با گردنبند معروف سواستیکای تپه مارلیک در گیلان و همچنین با مطالعه کتاب ها و مقالات مختلف نوشته شده در این خصوص، قدمت برخی از این آثار حداقل به 5000 سال قبل از میلاد می رسد.
باید اذعان نمود شهرستان داراب به عنوان دپارتمانی مهم در حوزه باستان شناسی ایران آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و می طلبد تا برنامه ریزیهای لازم جهت انجام طرح های اکتشافی و کاوش های باستانی در دستور کار عزیزان مرتبط با این عرصه قرار گیرد.
این موضوع می تواند جایگاه واقعی شهرمان را در حوزه تاریخ ایران باستان، مستحکم تر نماید.

بخشی از اکتشافات " سر مارک آورل اشتاین(استین) در مناطق مختلف داراب

001-دوک سفالی

شرح: قطعه ای سفالی شبيه به محور دوک نخ ریسی

قدمت تاریخی : 3000 تا 5000 پیش از میلاد

محل کشف :ایران-فارس-داراب-خسویه-تل ریگی

جنس: سفال

ابعاد:

 طول: 2.25 اینچ

عرض:75/. اینچ

وزن: 5/44 گرم

کشف شده توسط: سر مارک آورل اشتاین(استین)

سال:1937 میلادی

محل نگهداری:موزه بریتانیا- گروه شرق میانه

*******

 

002-صلیب شکسته و چرخش زادمانی

شرح : تکه سفال منقش به طرح صلیب شکسته و چرخش زادمانی

جنس: سفال

رنگ: مایل به سبز

قدمت : سفالینه قوم سامرا

محل کشف :ایران-فارس-داراب-مادوان-تل سیاه

تکنیک: تزئین شده

ابعاد:

طول: 4.45 سانتی متر

عرض: 7.62 سانتی متر

کشف شده توسط: سر مارک آورل اشتاین(استین)

سال:1937 میلادی

محل نگهداری:موزه بریتانیا- گروه شرق میانه

******

003-سفال

شرح: بدنه سفال شکسته - تک رنگ- دو قطعه

محل کشف :ایران-فارس-داراب-مادوان-تل اسکو

جنس : سفال

ابعاد:

 طول: 5.77 سانتیمتر

عرض: 6.01 سانتی متر

کشف شده توسط: سر مارک آورل اشتاین(استین)

سال:1937 میلادی

محل نگهداری:موزه بریتانیا- گروه شرق میانه

*********

004- سفال

شرح : بدنه سفال شکسته– تزئین رنگی- ترکیبی از چهار تکه

محل کشف :ایران-فارس-داراب-مادوان-تل اسکو

جنس : سفال

ابعاد:

 طول: 2/11 سانتی متر

عرض: 67/10  سانتی متر

محل نگهداری: موزه بریتانیا- گروه شرق میانه

کشف شده توسط: سر مارک آورل اشتاین(استین)

سال:1937 میلادی

محل نگهداری:موزه بریتانیا- گروه شرق میانه

****************

005-مهره

شرح :  مهره

رنگ: تقریباً سفید.

محل کشف :ایران-فارس-داراب-مادوان-تل سیاه

ابعاد:

 طول: 91/1 سانتیمتر

عرض: 59/1 سانتیمتر

کشف شده توسط: سر مارک آورل اشتاین(استین)

سال:1937 میلادی

محل نگهداری:موزه بریتانیا- گروه شرق میانه

***************

006-سفال خاک رس

شرح: (توده خاک رس)سفالی از خاک رس

جنس: خاک رس با علائم حکاکی شده.

محل کشف :ایران-فارس-داراب-مادوان-تل سیاه

ابعاد:

طول: 18/3 سانتیمتر

عرض: 86/2 سانتیمتر

 کشف شده توسط: سر مارک آورل اشتاین(استین)

سال:1937 میلادی

محل نگهداری:موزه بریتانیا- گروه شرق میانه

***************

007- جام سفالی منقوش به طرح های تزئینی-] معروف به سواستیکای دارابگرد[

شرح: لبه/ بدنه سفال- رنگ قسمت بیرونی و لبه داخلی، تک رنگ، با طرح هندسی.

محل کشف :ایران-فارس-داراب-مادوان-تل سیاه

جنس : سفال

تکنیک: رنگ آمیزی شده

ابعاد:

قطر: 17 سانتیمتر

طول دیواره: 83/8 سانتیمتر

عرض: 8 سانتیمتر

کشف شده توسط: سر مارک آورل اشتاین(استین)

سال:1937 میلادی

محل نگهداری:موزه بریتانیا- گروه شرق میانه

****************

008-استخوان

نوع جسم: استخوان-شبیه به دسته چوب چوگان

محل کشف :ایران-فارس-داراب-مادوان-تل سیاه

شرح: یک قطعه استخوان جلا داده شده.

جنس: استخوان

تکنیک: جلا داده شده

ابعاد:

طول:72/5 سانتیمتر

عرض:11/1 سانتیمتر

کشف شده توسط: سر مارک آورل اشتاین(استین)

سال:1937 میلادی

محل نگهداری:موزه بریتانیا- گروه شرق میانه

******************

009-استخوان

شرح:استخوان-در سه قطعه

جنس:استخوان

محل کشف :ایران-فارس-داراب-مادوان-تل سیاه

ابعاد:

طول: 72/5 سانتیمتر

عرض: 64/. سانتیمتر

کشف شده توسط: سر مارک آورل اشتاین(استین)

سال:1937 میلادی

محل نگهداری:موزه بریتانیا- گروه شرق میانه


برچسب‌ها: داراب, فارس, اشتاین, کشفیات
[ یکشنبه نهم شهریور 1393 ] [ 15:55 ] [ جلیل سلمان ]
داراب آنلاین-موزه Toledo ( تولدو) در ایالات متحده دارای مجموعه ای با بیش از 30000 اثر هنری فاخر از هنرمندان بزرگ جهان و آثار مهم، محبوب، و برجسته هنری، از جمله نقاشی ها و مجسمه های بردن، سزان، کالدر، بستن، کول، دگاس، ون گوگ، ال گرکو، کیفر، ماتیس، میرو، مونه، پیکاسو، رامبراند، روبنس، و ترنر، و شاهکارهایی از دوران باستان و آسیا و هنرهای تزئینی با بیش از 35 گالری و غرفه است.
در این موزه هنری بزرگ، تخته فرشی را مشاهده می نمایید که روزنبرگ آنرا هدیه نموده است و در ذیل این فرش ساخت آن را به یزد منسوب کرده اند.
این فرش که متعلق به اواخر قرن 16 و اوایل قرن 17 می باشد با ابعاد ارتفاعی 7/219 سانتیمتر و با عرض 2/137 سانتیمتر می باشد که در بخش کتابشناسی این فرش، "فرانک مارتین"F.R.Martin نویسنده شهیر کتاب" تاریخچه تابلو فرش های شرقی قبل از 1800" که آنرا در سال 1908 منتشر نموده است این فرش را بطور اختصاصی متعلق به دستان هنرمند بافندگان "دارابجرد "دانسته است و در توضیحات خود از کلمه Probably در پشت دارابجرد استفاده نموده که معنای محتملاً می دهد یعنی این فرش محتملاً متعلق به دارابجرد است.
نوشته و تاکیدات وی در مورد بافندگان دارابجرد مورد توجه محققین دیگری نیز قرار گرفته تا جائیکه " M.S.Dimand" مسئول بخش هنر خاور نزدیک در بولتن موزه هنری متروپلیتن و در صفحه 296 ناچار می شود اذعان نماید:" اطلاعات ما در مورد محل تولید قالیچه های ایرانی کم است، با این حال " فرانک مارتین" پایه و اساس آنها را به بافندگان "دارابجرد" در جنوب ایران اختصاص داده است".
البته آرتور پوپ 31 سال بعد یعنی در سال 1939 در کتاب خود یعنی" بررسی تاریخ هنر ایران" این فرش را متعلق به یزد می داند و از کلمه perhaps در پشت یزد استفاده می نماید که قوت این موضوع را نیز کاهش می دهد.
اما شواهد و قرائن تاریخی موجود نشان می دهد که فرش دستباف " دارابجرد" بسیار قدمت دارد.
در کتابهای خارجی متعددی نام دارابجرد با فرش عجین شده است و برای نمونه می توان به کتاب Science and technology in islam  " علم و صنعت در اسلام" نوشته پرفسور احمد الحسن اشاره نمود که در پارت دوم و در صفحه 144 کتاب خود می نویسد: " فارس مشهورترین تولید کننده فرش است و در ادامه دارابجرد را هم تولید کننده فرش می داند."

اما لسترنج در کتاب خود به نام(The Lands of the Eastern Caliphate: Mesopotamia, Persia, and Central Asia )-خلافت شرقی، بین النهرین، ایران و آسیای مرکزی-  و در صفحه 294 این کتاب می نویسد:
" در دارابجرد انواع پارچه ها، بافته های ریز بافت و درشت بافت، فرشهای زیبا، بوریا و انواع گلدوزیها تولید می شود".
و نمونه دیگری از این شواهد تاریخی در کتب معتبر خارجی را می توان در کتاب هدایا و تحفه های کمیاب" Book of Gifts and Rarities " نوشته احمد بن رشید و در صفحه 376 مشاهده نمود که وی دارابجرد را به عنوان مرکزی مشهور برای منسوجات می داند."
در ادامه باید گفت بعد از اسلام بر اساس مستندات تاریخی، فرشبافی در خطه فارس چنان رواج داشته که نمیتوان بدون پشتوانه قرنها تجربه بدان رسیده باشد ، این هنر دیرین و این ارزش وزین فرهنگی قدمتش در این خطه از 2500 سال فراتر خواهد رفت ،چرا که زادگاه تمدن پارس و فخر ایران کورش کبیر بوده است.
بر اساس مطالعاتی که سیروس پرهام در اینباره داشته است وی مناطق فرشبافی فارس را به سه دسته تقسیم نموده ناحیه اول مناطق بارونق تر ، که شهرهای بزرگ و توانگر تر را شامل میشده و ایشان از دارابگرد یا داراب امروزی ، فسا و جهرم نام برده است .
ناحیه دوم کوره بیشابور که تا حاشیه ارجان و سرزمین لر نشین کهکیلویه امتداد داشته و شاپور ، کازرون ، توج (توز ) و شهر گمشده نهنجان شهرهای عمده آن بوده که این هر دو ناحیه از آباد ترین و پر رونقترین مراکز تمدن ساسانی بوده است .
ناحیه سوم، بوانات و قونقری ( از کوره استخر ) که دژ خمره حصار آن بوده است .
اولین سند تاریخی که درباره فرشبافی این خطه به دست آمده از خراج و مالیات این سرزمین در قرن دوم هجری به خلیفه زمان بوده و در کتاب آل بویه و زمان ایشان از چند هزار تخته فرش دارابجرد (داراب) در خزانه انبار یاد میکند.
در کتاب حدود العالم من الشرق الی الغرب آمده است که از پارس ، بساطها و فرشها ، گلیمها و زیلوهای باقیمت خیزد .
این سخن وجه تمامی بافته های پرز دار و بدون پرز را در نام نیز روشن میسازد و بکاربردن مولف از بساط و فرش در کنار گلیمها و زیلوها حکایت از این امر دارد .
و نیز آمده است که :
" در جهرم جامه های منقش عالی میبافتند ، اما گلیم و جاجیم دراز و سجاده نماز و زلالی جهرم که در دنیا جهرمی معروف است نظیر ندارد و در همین کتاب آمده است که : در غندجان گلیم و پرده ... و در دارابجرد فرشهای خوب مانند طبری به عمل می آمد .
و مقدسی بشاری سیاح عرب گفته که در سرزمین فارس فرشهای خوب بافته میشود و نیز آورده که از این منطقه انواع فرش به سایر بلاد ارسال میشود .
پوپPope)) در کتاب(( A Survey of Persian Art) آ ورده است : در زمان ایل خانیان که تبریز یکی از مراکز فرشبافی بوده است ، غازان خان کاخهای خود را به بافندگان فارس سفارش میداد .
سیروس پرهام با دلیلی دیگر، فارس را صاحب فرشبافی کهن میداند و وجود قبایل بافنده ای مثل عربها که مهاجران حجازی مقیم در فارس هستند را فاقد فرشبافی کهن دانسته و فراگیری این فن را از اقوام پارسی و در این سرزمین میداند ..
و اما در سده نهم و دهم هجری با گام نهادن طلایه داران مردم ترک زبان قشقایی به فارس هنر و صنعت فرشبافی این خطه رونق تازه یافت و این صنعت بیش از پیش در مناطق ایل نشین تمرکز یافت .
اما این اقوام تازه کوچ که مسکنت دائم هم نداشتند برای مورخان و سیاحان چنان نا آشنا بودند ، که صنعت دستشان به نام دیگران به ثبت رسیده است و شاید این دلیلی باشد بر این سخن که در متون کهن از فرشبافی ایلیاتی یاد نشده است .
اما این موضوع نمی تواند ما را بدان راه منحرف سازد که فرشبافی فارس را در مناطق شهری جستجو کنیم . طوایف و تیره های بافنده در میان قشقایی ها :
پرهام از طایفه کشکولی ، طایفه شش بلوکی ، طایفه عمله ، تیره صفی خانی ، تیره ایگدر ، تیره چنگی و طایفه دره شوری را به عنوان طایفه و تیره های بافنده فارس نام برده است . اما در برسی های انجام شده طایفه فارسی مدان را نیز باید به این طوایف افزود.
اکنون مناطقی همچون نوایگان و لایزنگان در داراب فارس دارای فرشهای دستباف زیبا و فاخر صادراتی بوده و کماکان بافته های خود را به رخ جهانیان می کشند.
*-لازم به توضیح است با توجه به اینکه در کتب خارجی یاد شده از نام دارابجرد استفاده شده است ما نیز ناچار به نوشتن اصل نام معرب دارابگرد می باشیم.ورنه نام دارابگرد قلباً برای همیشه مورد تایید نویسنده این متن می باشد.
و با تشکر از معین بهمنیان

منابع: مقاله وزین آقای سیروس پرهام
       جغرافیای تاریخی ایران
       سایت داراب شناسی
      سرزمینهای خلافت شرقی- لسترنج
Science and technology in islam
A Survey of Persian Art
Book of Gifts and Rarities

******

جلیل سلمان
1392

[ یکشنبه نهم شهریور 1393 ] [ 15:48 ] [ جلیل سلمان ]
سید جعفربن ابی اسحاق موسوی از حکیمان قرن سیزدهم هجری است.وی در داراب گرد فارس به دنیا آمد و پس از پایان تحصیلات در بروجرد ساکن گردید و در حالی که "هشت" عنوان کتاب به فارسی و عربی از او باقی ماند در همانجا به سال 1267 هجری در 78 سالگی زندگی را بدرود گفت.

فهرست آثار او بشرح ذیل است:

اجابه المضطرین فی اصول الدین و بعضی فروعه و الاخلاق الکریمه، پیرامون مسائل عرفانی که در هند و ایران به چاپ رسیده است.ارجوزه فی الکلام-ارجوزه فی المنطق –ارجوزه فی النحو-برق و شرق که شرق و غرب نیز گویند-البلد الامین، منظومه ای است در اصول عقائد-تحفه الملوک فی السیر و السلوک-کتابی است در عقل و جهل و تعدیل قوای آنها و آن را به پارسی به نام فتحعلی شاه قاجار تالیف کرده است.سنا برق.
(منبع: ریحانه الادب تالیف محمد علی مدرس-جلد پنجم-صفحه 60-61)

«هانری کوربن» درباره سید جعفر کشفی می نویسد:
"این اندیشمند اصیلی که پیوندی نیز با مکتب شیخی دارد، جایگاه خاصی دارد.
آثار او نماینده بارز دل مشغولی های حکمای ایران در سده(سیزدهم هجری-نوزدهم میلادی) است.
سید جعفر کشفی از تبار امام هفتم امام موسی کاظم(ع)-183 هجری-بود.
او در داراب گرد فارس به دنیا آمد و در بروجرد ساکن شده و در حالی که" دوازده" عنوان کتاب به فارسی و عربی از او باقی مانده بود در همانجا به سال 1267-1850 میلادی-از دنیا رفت.
کتاب «تحفه الملوک» وی به درخواست یکی از شاهزادگان قاجار، فرزند فتحعلی شاه یعنی شاهزاده محمد تقی میراز نوشت.
این اثر دارای دو مجلد است.نخستین مجلد از سه کتاب فراهم آمده که به ترتیب از ماهیت عقل، یعنی صادر اول که همان روح است ، مظاهر هر عقل و اتصال آن با موجودات و اثرات و خواص و نشانه های عقل بحث می کند.
مجلد دوم در کلیات حکمت نظری و حکمت تاریخ بحث می کند و دو مجلد مجموعه ای را تشکیل می دهد که تحریر آن به فارسی بسیار با معناست.
نظامِ جعفر کشفی با تکیه بر متنهای سنتی شیعی درباره عقل و به ویژه حدیث اول و چهاردهم کتاب العقل اصول کافی کلینی تدوین شده است."


-*-*-*-*-*-*-*
برگرفته از کتاب: دانشمندان ایرانی از کهن ترین زمان تاریخی تا پایان دوره قاجار-پژوهش و نگارش از عبدالرفیع حقیقت-صفحات 572 الی 573

[ یکشنبه نهم شهریور 1393 ] [ 15:46 ] [ جلیل سلمان ]
رونمایی از بزرگترین دانشنامه دف و دایره ایران
چهارشنبه 29 مردادماه- ساعت 18
خانه هنرمندان ايران- سالن استاد جليل شهناز


کتاب «دف و دايره» کيوان پهلوان  در واقع يک دانشنامه Encyclopedia به شمار مي‌رود که در سه بخش نگاشته شده است. بخش نخست تاريخ اين دو ساز پرطرفدار فلات ايران را مي‌کاود و از منظر تاريخي بر اساس منابع مکتوب اغلب  رسالات کهن  را جستجو نموده است .  در بخش دوم ؛ جايگاه اين دو ساز در ميان متون ادب  فارسي بررسي شده و در بخش سوم به صورت تفصيلي - تحليلي   به جايگاه دف و دايره در ميان همه اقوام مختلف ساکن در ايران  و کشورهاي حوزه ايران فرهنگي  از منظر موسيقايي پرداخته است .
ضميمه کردن يک لوح فشرده صوتي که حاصل سالها پژوهش ميداني اوست ، اين امکان را به خواننده کنجکاو مي‌دهد تا از همه نمونه‌ هاي مورد بررسي قرار داده شده  را بشنود.


مراسم رونمايي کتاب دف و دايره در تاريخ  ؛ چهار شنبه 29 مردادماه 1393از ساعت 18الي 20 در تالاراستاد جليل  شهناز خانه هنرمندان ايران ، باحضور استادان :علي اصغر بياني ،هومان اسعدي ، پيمان ناصح پور  ، فريد خردمند ،احمد صدري وکيوان پهلوان به همراه  اجراي موسيقي "دف نوازي توسط گروه دوار "  برگزار خواهد شد.

نقل از: خانه هنرمندان ایران

***

به نوبه خود برای آقای دکتر پهلوان آرزوی موفقیت و سربلندی می نمایم.

 

[ چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 ] [ 8:0 ] [ جلیل سلمان ]
.: Weblog Themes By Mihan Skin :.

درباره وبلاگ

" چِنُ وِن " یکی از اصطلاحات مردم داراب و به معنای کنجکاوی بیش از حد و بهم ریختن اسباب و اثاثیه است.البته هدف این وبلاگ کنکاش، تحقیق و جستجو و پژوهش است.
امکانات وب

فروش بک لینکطراحی سایتعکس